106- برای بار چندم؛ بازگشت

خیلی اینجا نمی‌نویسم، البته دیگه کلا نمی نویسم ولی این مدتی که سایتم از دسترس خارج شده بود خیلی مطلب می‌اومد تو ذهنم که بنویسم ولی حالا هیچکدوم یادم نیست.

عجالتاً توی این ایام کرونایی با همین مطلب شروع میکنم که ان‌شاءالله شاید باز هم نوشتم.