زندگی قبل از زندگی

امروز یکی از همکار هام وقتی که خواب بودم ازم یه عکس گرفت، چه مقوله عجیبیه دیدن خود آدم وقتی که خوابه.

خوب مسلمه که آدمها همیشه بیداری خودشون رو میبینند و تقریباً خیلی بعیده که آدم وقتی خوابه خودش رو ببینه (مگر تجرد پیدا کنه یا عکس خودش رو در حین خواب ببینه)

با دیدن این عکس یک لحظه واسه من مردنم تداعی شد.

یه لحظه به خودم اومدم فکر کردم اگه بمیرم هم این شکلی میشم، تازه اگه طبیعی بمیرم، تصادف نکنم، نمیدونم با چاقو یا چیزی دیگه‌ای بمیرم؛ اگه حالت عادی بمیرم این شکلی میشم.

واقعا چه چیزه عجیبیه دیدن خواب بودن خود آدم، مثل این برنامه زندگی پس از زندگی که میان تعریف میکنن و میبینن و میگن خودمونو دیدیم در حالی که خواب بودیم (جسدشون رو میدیدن) داشتم فکر میکردم واقعاً آدم چه موجود پیچیده ایه، یه عکس به ظاهر ساده چقدر آدم رو میتونه به فکر فرو ببره .

خدا بهمون رحم کنه، تازه به خاطر اعمالی که انجام دادیم باید اون دنیا جواب پس بدیم

یا ارحم الراحمین

پ.ن: به وقت اثاث کشی به دفتر جدید (جهت ثبت در خاطره)