79 – شاید ارتقاء

حالم خوبه، انقدری حالم خوبه که برای نوشتن این مطلب هیچ سر و تهی تو ذهنم نیست ولی همین حال خوب قلقلکم میده که بنویسم.
دو تا دلیل خوب دارم برای این حالم، دلیل اولم اینه که اگه مشیت خدا به کمک و یاریم باشه و خودش کمک کنه از امروز صبح استارت یه کار خوب (البته موقتی) زدم که سود بی انتهایی برام داره.
دلیل دوم حال خوبم بر می‌گرده به جواب مثبتی که از رییسمون گرفتم و از شنبه از سرپرستی خارج و به باکس کارشناسی منتقل میشم.
این یه سری نکات مثبت داره یه سری نکات منفی از نکات مثبتش دائم صبح شدن و شیفتی نبودن و سر و کله نزدن با رییس و مرئوس و …
ولی از نکات منفیش جدا شدن از پرسنل زیر دستم هست که نزدیک به هفت ساله باهاشون کار میکردم.
از طرفی خوشحالم بخاطر پیشرفتم، از طرفی ناراحتم بخاطر جدا شدن از دوستام.

پ.ن ۱ : مطمئناً دعای پدر بزرگوارم به همراه مادر و همسرم که از سلاله السادات هستند بیشترین تاثیر توی این مشیت داشته، دعای پدر و مادر از دست ندیم.
پ.ن۲:  امیدوارم این تغییر باکس تاثیری روی سختی کارم نذاره وگرنه هفت سال باقیمونده تبدیل میشه به ده سال  😐